Teollisuusmerkinnät

Lasermerkkaus soveltuu erityisesti teollisuusmerkintöjen tekemiseen. Pysyviksi tarkoitettujen viivakoodien, CE-merkintöjen ja numerosarjojen tulee kestää kovaa kohtelua. Lasermerkkauksella se onnistuu.

Tavallisesti lasermerkkauksessa on kyse “laserkaiverruksesta”. Tekniikassa hyödynnetään lasersädettä, joka on niin kuuma, että säde höyrystää puuta, lasia, kiveä ja jopa metallia. Se hävittää ainetta tuotteen pinnalta jättäen jäljen, joka lähtee pois vain jos materiaali itsessään kuluu.

Merkintöjen syvyys voi vaihdella 0,1 mm merkinnöistä selvemmin erottuviin kaiverruksiin. Laserkaiverrustekniikalla saadaan aikaan pintamateriaaliin sävyeroja. Niitä muuntelemalla voidaan vaikuttaa merkintöjen näkyvyyteen ja luettavuuteen.

 

Sovelluskohteita

CE-merkinnät
Yksi- ja kaksiulotteiset viivakoodit
Metalli-, muovi- ja puukyltit
Pistekirjoitukset
Pakkausmerkinnät
Yrityksen yhteystiedot
Käyttöohjeet

 

Hyödynnä eri tekniikoita tuotteen käyttötarkoituksen mukaan

Merkintöjen syvyys voi vaihdella 0,1 mm merkinnöistä selvemmin erottuviin kaiverruksiin. Laserkaiverrustekniikalla saadaan aikaan pintamateriaaliin sävvyeroja. Niitä muuntelemalla voidaan vaikuttaa merkintöjen näkyvyyteen ja luettavuuteen.